Sous Públics Regidors Almussafes

 • En un exercici de transparència hem publicat la declaració de bens del nostre Alcalde, així com de cada un dels regidors del nostre grup i l´aportació al nostre grup municipal.

Albert Girona i Albuixech

Professió: Funcionari professor universitari en serveis especials de l’Ajuntament.
Alcalde i Regidor d’Hisenda i Premsa. Dedicació completa.

 • Sou brut anual: 49.540€
 • Aporta una paga extra a Serveis Socials Municipals, que són 3.537€ a restar del seu sou.

Albert Girona aporta un 10% del seu sou al partit.

Albert Girona té dedicació exclusiva i sols cobra el sou de l’Ajuntament d’Almussafes. No té cap aportació per assistències a Comissions Informatives, Plenaris, etc.


Resum de la declaració de béns i activitats:

Actiu:

 • Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 455.205,00€
 • Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): 84.037,78€
 • Total: 539.242,78€

Passiu:

 • Crèdits, préstecs, deutes, etc.: 0€

Jesús Bernabé Salesa i Aguado

Professió: Professor

Regidor delegat d’Obres Públiques i Servicis, Servicis Socials i Medi Ambient.
Portaveu Grup Bloc-Compromís. Jesús Bernabé no té dedicació exclusiva i sols cobra indemnitzacions per assistències a comissions informatives i plenaris.

 • Assistència Ple Ordinari -1 cada mes excepte Agost-: 160€
 • Assistència Comissió informativa -4 cada 15 dies-: 80€
 • Assistència Junta Delegats -2 al mes com a màxim-: 200€
 • Assistència Junta de Govern- 2 al mes com a màxim-: 80€

Jesús Bernabé aporta al partit un 10% del seu sou.

També té acte d’assistència a la Mancomunitat de la Ribera Baixa, on no té cap retribució econòmica.

També té acte d’assistència al consorci de Pla Zonal de Residus, on no té cap retribució econòmica.


Resum de la declaració de béns i activitats:

Actiu:

 • Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 192.553,41€
 • Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): 51.920,75€
 • Total: 244.474,16€

Passiu:

 • Crèdits, préstecs, deutes, etc.: 15.624,02€

Carlos Grancha i Bosch

Professió: Oficial de manteniment.

Regidor delegat d’Esports i Juventut i Seguretat Ciutadana (Policia Local i Protecció Civil).
Carlos Grancha no té dedicació exclusiva i sols cobra indemnitzacions per assistències a comissions informatives i plenaris.

 • Assistència Ple Ordinari -1 cada mes excepte Agost-: 160€
 • Assistència Comissió informativa -4 cada 15 dies-: 80€
 • Assistència Junta Delegats -2 al mes com a màxim-: 200€

Carlos Grancha aporta al partit un 10% del seu sou.

També té acte d’assistència a la Consell d’Esports d’Almussafes, on no té cap retribució econòmica.

També té acte d’assistència al Consorci de Bombers, on no té cap retribució econòmica.


Resum de la declaració de béns i activitats:

Actiu:

 • Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 0€
 • Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): 84.824,42€
 • Total: 84.824,42€

Passiu:

 • Crèdits, préstecs, deutes, etc.: 0€

Elia Alepuz Albuixech

Professió: Mestra.

Regidora delegada d’Educació i Dona.
Elia Maria Alepuz no té dedicació exclusiva i sols cobra indemnitzacions per assistències a comissions informatives i plenaris.

 • Assistència Ple Ordinari -1 cada mes excepte Agost-: 160€
 • Assistència Comissió informativa -4 cada 15 dies-: 80€
 • Assistència Junta Delegats -2 al mes com a màxim-: 200€

Elia Maria Alepuz aporta al partit un 10% del seu sou.

També té acte d’assistència al Consell Escolar Municipal, on no té cap retribució econòmica.


Resum de la declaració de béns i activitats:

Actiu:

 • Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 47.039,57€
 • Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): 25.730,76€
 • Total: 72.770,33€

Passiu:

 • Crèdits, préstecs, deutes, etc.: 64.248,96€

Mª Esperanza Carbonell Moreno

Professió: Funcionària de la Generalitat Valenciana. Mestra d’escola.

Regidora Delegada de Cultura, Festes i Tercera Edat.
Esperanza Carbonell no té dedicació exclusiva i sols cobra indemnitzacions per assistències a comissions informatives i plenaris.

 • Assistència Ple Ordinari -1 cada mes excepte Agost-: 160€
 • Assistència Comissió informativa -4 cada 15 dies-: 80€
 • Assistència Junta Delegats -2 al mes com a màxim-: 200€
 • Assistència Junta de Govern- 2 al mes com a màxim-: 80€

Esperanza Carbonell aporta al partit un 10% del seu sou.


Resum de la declaració de béns i activitats:

Actiu:

 • Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 38.000,00€
 • Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): 59.900,00€
 • Total: 97.900,00€

Passiu:

 • Crèdits, préstecs, deutes, etc.: 0€

Grup Municipal Almussafes

 • Compromís per Almussafes rep una subvenció anual de 5.400€ per part de l’Ajuntament, de la mateixa manera que la resta de grups municipals, per tal de disposar d’un despatx municipal. Es dóna perquè a l’Ajuntament no hi ha físicament un espai per a cada partit i es dóna un tant per regidor.
 • Compromís per Almussafes no disposa de cap assessor.