PSOE NO REALITZARÀ PROLONGACIÓ COL·LECTOR CANO OBRES SUPERÀVIT 2014

El passat 7 Maig de 2015, al plenari ordinari es va aprovar unes inversions del superàvit de 2014. Amb un pressupost de 995.000€ i sis inversions que a continuació detallem:

 

1º-  ACCESSIBILITAT NUCLI URBÀ PRIMERA FASE – 130.000€

2º- COBERTA GRADA EN CAMP DE FUTBOL-  290.000€

3º- REFORMA OFICINES D’URBANISME  – 190.000€

4º- COBERTA DE DOS PATIS LLAR DEL JUBILAT – 152.000€

5º-INSTAL·LACIÓ NOVA REFRIGERADORA CENTRE SALUT- 65.000€

6º-MODIFICACIÓ I PROLONGACIÓ COL·LECTOR PLUVIALS EN CARRER EL CANO -168.000€

En estos últims dies hem vist que han presentat ja els diversos projectes de cada obra, recordem abans que ho publiciten a la pàgina web del Ajuntament qui va dur endavant aquestos projectes, i qui els va pressupostar.

Detallem fragment del acta de 7 Maig 2015.( http://www.almussafes.es/sites/almussafes.portalesmunicipales.es/files/150507-acta-valencia.pdf) Pàgina nº4.

A requeriment del Sr. alcalde, la Sra. secretària dóna compte del contingut de la proposta de data 29 d’abril de 2015, dictaminada per la Comissió Informativa De Comptes,Hisenda, Patrimoni i Ocupació, en sessió celebrada el 5 de maig de 2015.

No es promou debat.

Sotmès l’assumpte a votació ordinària, s’aprova pel Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor, dels integrants dels grups PP (2) i BLOC-Compromís (5), i sis abstencions, dels integrants del grup municipal socialista.

Vist el fragment el PSOE Almussafes es va abstindre en aquestes obres, i ja va adjudicar-se com si havera sigut una aposta seva amb la refrigeradora del Centre Salut. Apropiant-se de la Feina dels companys de Compromís amb una foto amb el Enginyer del Ajuntament i del Sr. Gonzàlez.

Compromís Almussafes no vol que el grup Socialista s´apropie del treball dels nostres companys, i també a que facen el que votaren, que realitzen les obres i s´abstinguen en apropiar-se aquest treball.

També informem que un projecte de aquestos sis, prolongació del col·lector del carrer Cano, no es realitzarà. Doncs els 168.000€ que estava pressupostada aquesta obra passarà al superàvit 2015, i des de ací volem informar als veïns i veïnes d´aquest carrer inundable, que el PSOE local no ha volgut fer aquesta obra.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *