L’Ajuntament d’Almussafes Bloc-Compromís, pioner en l’aposta per la reeducació viària enfront del pagament de les denúncies

Un 35 per cent dels infractors opta per la realització dels cursos de reeducació

A finals de l’any 2011, l’Ajuntament d’Almussafes va aprovar una nova ordenança municipal de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, en la que s’establia la possibilitat que els conductors denunciats pogueren canviar les sancions imposades per cursos de reeducació viària.

Esta iniciativa va trencar motles a nivell nacional, ja que es tradueix en menys ingressos per a les arques municipals, a l’oposar-se a l’afany recaptatori de les administracions locals i optar, en el seu lloc, per una altra via de compliment de la legalitat que, durant els últims dos anys, ha provat ser efectiva al detectar-se l’adhesió d’un 35 per cent dels infractors a esta modalitat alternativa de retribució de la sanció. Precisament, des de fa uns pocs dies, un total de 140 persones de les 670 que han sigut sancionades, des de principis d’any, per incompliment de les lleis de trànsit en el nucli urbà i les zones industrials, estan assistint als tallers formatius que impartixen l’inspector cap, un oficial i un agent de la Policia Local d’Almussafes. La mitat dels alumnes participants no residixen en la població, ja que la norma municipal no discrimina per raó de la localitat d’origen.

Fa tres anys, el consistori d’Almussafes es va postular a favor de la primacia de la formació dels conductors infractors enfront de la via ordinària de recaptació, a través de sancions econòmiques, de les denúncies imposades.

Per a això, va aprovar una nova ordenança municipal en què s’arreplegava l’esperit de l’última modificació de la Llei de Tràfic, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, en la que s’obligava a l’Estat a destinar íntegrament els diners recaptats per la DGT a programes de sensibilització i educació viària, prevenció d’accidents i ajuda a les víctimes, perdent el seu caràcter recaptador.

En concret, la nova normativa de tràfic del consistori d’Almussafes es diferenciava de la resta per permetre l’intercanvi de la multa a favor de la participació en cursos d’educació viària.

L’esmentada mesura va coincidir en el temps amb l’inici de la recessió econòmica i les seues
conseqüències en les economies familiars.

A principis de l’any 2012, el consistori municipal va inaugurar el primer programa de cursos de reeducació viària amb mig centenar d’infractors que, voluntàriament i a través de petició expressa a l’ajuntament, s’havien acollit a esta modalitat alternativa de retribució de la sanció.

Quan ja s’han complit dos anys des de la posada en funcionament de la iniciativa i després de l’anàlisi de les dades demanades en les dependències policials, el regidor de Seguretat Ciutadana, Carles Grancha, qualifica esta experiència com molt positiva, ja que tant durant l’any 2012, en el que es van imposar 656 denúncies, com en el 2013, que va concloure amb un total 1.056, un 35 per cent dels transgressors va apostar per la seua participació en els esmentats cursos municipals, formació que els eximix d’abonar la quantia de la multa en metàl·lic, al mateix temps que els aporta una major sensibilització i conscienciació quant a la seua responsabilitat al volant.

Des de fa uns pocs dies, un total de 140 dels 670 conductors sancionats des del passat dia 1 de gener i fins a l’actualitat estan assistint al programa de reeducació del 2014. Les sessions s’impartixen en la sala de conferències del Centre Cultural per part de l’inspector cap de la Policia Local, David Lerma, l’oficial, Antonio Esteve, i l’agent, Vicent Agustí.

L’ordenança municipal regula l’assistència a una sessió de tres hores per cada sanció lleu, dos sessions de tres hores per cada sanció greu i cinc sessions de tres hores per cada sanció molt greu.

“L’objectiu dels cursos radica a conscienciar els infractors sobre la importància que les bones actuacions vials tenen per a la prevenció d’accidents de trànsit i les greus conseqüències que es deriven de xicotetes infraccions al volant quant a l’increment dels mateixos i, secundàriament, com a afecta tot això en la qualitat de vida dels veïns”, destaca Grancha. En el cas concret d’Almussafes, un 80 per cent de les denúncies es generen com a conseqüència de l’estacionament de turismes en zones prohibides, enfront del 10% per incompliment de normes de tràfic com el límit de velocitat, distraccions al volant o detecció d’alcohol en sang i, el 10% restant, per l’incorrecte estat del vehicle o per aspectes relacionats amb la carència de documentació, l’assegurança o la ITV.

Els tallers estan a l’abast de tots els infractors, siguen o no veïns d’Almussafes. De fet, des de l’aplicació de la campanya, entorn d’un 50% dels participants en el programa de reeducació viària convocat per l’ajuntament provenen d’altres localitats, encara que han sigut sancionats en la localitat.

No obstant això, els cursos de formació vial estan limitats per als reincidents, ja que en el moment en què s’acumulen tres sancions en un mateix any, l’única opció que permet l’ordenança radica en la realització de treballs en benefici de la comunitat.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *