El consistori d’Almussafes treballa pel reciclatge i la millora de l’entorn mediambiental del seu terme

525df4602cb2335dc5d156bc8f3972f0_XLL’Ajuntament acaba d’aprovar l’Ordenança municipal d’arreplega i tractament de rebutjos i residus sòlids urbans

Es van a crear dos noves illes ecològiques en el nucli urbà, a més d’instal·lar un centenar de noves papereres, per a facilitar que els usuaris complisquen amb la norma.

En l’últim ple la totalitat dels membres corporatius van donar llum verda al text regulador de l’arreplega i tractament de rebutjos i residus sòlids urbans, en compliment de la Llei de Residus i Sòls Contaminats del 28 de juliol del 2011.

L’article 45 de la Constitució Espanyola establix, com a principi rector de la política social i econòmica, el dret de tots a disfrutar d’un medi ambient adequat per al desenrotllament de la persona, així com el deure dels poders públics, entre ells el municipi, de conservar-lo.

En compliment de l’anterior, es va aprovar la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, que establix, d’una banda, les competències dels Ens locals en matèria de residus i, d’un altre, l’obligació de les entitats locals d’aprovar ordenances que s’adapten a la dita llei.

Per tot això, el consistori d’Almussafes acaba de ratificar l’Ordenança municipal d’arreplega i tractament de rebutjos i residus sòlids urbans, en la que no es regulen de forma extensa els residus catalogats com perillosos, per no tractar-se d’una competència municipal, encara que sí que es reglamenten totes les qüestions relatives a la gestió de residus, atenent a les demandes socials amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i el medi ambient de la localitat i mitigant al màxim els impactes adversos.

Estructurada en tres títols i dos Disposicions Finals, la norma desenrotlla la legislació estatal i autonòmica en matèria de residus i de règim local, de compliment obligatori per part de totes aquelles persones físiques o jurídiques que residisquen o depositen residus en el terme municipal d’Almussafes.

Centrant-se en l’anàlisi detallada de l’ordenança, el primer títol incorpora com a novetat la potestat del consistori municipal d’arreplegar els residus comercials no perillosos, a més de concretar-se també totes les obligacions dels ciutadans d’Almussafes en relació amb la separació i entrega de residus.

Per la seua banda, el títol segon se centra en el Servici d’Arreplega, distingint entre un servici ordinari i un servici especial; sent comú a ambdós la necessària separació pels ciutadans dels residus en distintes fraccions per a afavorir el reciclatge i el compliment del principi de jerarquia.

Amb l’objectiu que la ciutadania puga complir correctament amb tots els preceptes establits en la nova normativa, el consistori municipal durà a terme una sèrie de millores mediambientals en el nucli urbà. En concret, explica el regidor de Medi Ambient, Jesús Salesa, “instal·larem dos noves illes ecològiques, que se sumaran a les més de vint existents en l’actualitat, a més de procedir a l’adquisició d’aproximadament un centenar de noves papereres que col·locarem en aquelles zones de la localitat més adequades i a l’ancoratge dels contenidors de residus sòlids”.

Finalment el títol III aborda la Inspecció i Sanció. Es consideraran infraccions lleus el depòsit dels residus sense compactar per a reduir el seu volum i aprofitar al màxim la capacitat de les bosses i contenidors o no dur a terme la separació dels mateixos en els contenidors o punts d’arreplega identificats per a cada fracció.

Així mateix, l’incompliment dels horaris de depòsit i entrega de residus facilitats per l’Ajuntament o l’abandó de residus en la via pública en llocs diferents dels habilitats també seran objecte d’infracció lleu. “Amb l’entrada en vigor d’esta ordenança, pretenem aconseguir una major conscienciació ciutadana per a accions tan habituals en el dia a dia com depositar residus de xicotet volum, com a xiclets, puntes de cigarret, caramels o corfes, fora de les papereres que tenim instal·lades en els espais públics, o la manipulació de papereres o contenidors, incloent el seu desplaçament”, destaca Salesa.

Arxivat en: General, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *