El consistori d’Almussafes oferix un servici gratuït d’assessorament jurídic sobre préstecs, arrendaments i desnonaments de la vivenda

Des de hui , els veïns d’Almussafes afectats per problemàtiques relatives a la seua vivenda habitual, alguns d’ells pendents de desdonament, poden disfrutar d’un servici gratuït d’assessorament jurídic, mediació, intermediació i negociació sobre préstecs i arrendaments, com a conseqüència de l’adhesió del consistori municipal al conveni subscrit entre la Diputació de València i l’il·lustre Col·legi d’Advocats de València.

Els interessats  presentaran la corresponent sol·licitud en l’Ajuntament d’Almussafes, que els facilitarà amb caràcter immediat un certificat d’empadronament, i posteriorment sol·licitaran cita prèvia a Carlet, Partit Judicial del que depén la localitat.

Durant la sessió plenària celebrada el dijous dia 2, el consistori d’Almussafes va informar de l’adhesió formal i expressa al conveni rubricat entre la Diputació i el Col·legi d’Advocats de València per a la dispensació dels servicis d’assessorament jurídic, mediació, intermediació i negociació sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual dels empadronats en la localitat.

Per tant, des de hui , els veïns i veïnes d’Almussafes que, com a conseqüència de la crisi econòmica, s’enfronten a situacions complicades per a fer front als pagaments de manteniment de les seues vivendes habituals, en qualitat de propietaris, usufructuaris, arrendataris o ocupants, poden rebre suport gratuït per a la mediació en controvèrsies sobre préstecs i arrendaments.

Així mateix, poden accedir a les actuacions d’intermediació regulades en el Reial Decret Llei 6/2012, del 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, entre els que no poden abonar els préstecs hipotecaris que van contraure per a finançar l’adquisició de sa casa perquè es troben en el denominat “llindar d’exclusió”, i els bancs i la resta d’entitats creditores d’eixos préstecs.

El servici també comprén aquelles sol·licituds de suspensió de llançaments per a aquells veïns que es troben en “situació de vulnerabilitat”, així com qualsevol altra actuació d’assessorament jurídic,intermediació, mediació i negociació amb les entitats bancàries en interés dels que no poden pagar les quotes dels préstecs hipotecaris obtinguts per a finançar l’adquisició de la seua vivenda habitual.

Procediment per a accedir al servici

El servici es presta en la planta baixa de l’Edifici Lluïu Vives de Carlet, els dimarts de 9.30 a 14.30 h.

Les persones interessades hauran de sol·licitar cita prèvia en el telèfon 96 253 02 00). Prèviament, els interessats hauran de formalitzar la corresponent instància per a rebre l’atenció en el propi Registre d’Entrada del consistori d’Almussafes, organisme que els facilitarà amb caràcter immediat el certificat d’empadronament, document necessari per a la primera visita.

Junt amb ell, els veïns hauran de presentar l’escriptura de compravenda de la vivenda i de constitució de la garantia hipotecària, l’últim rebut del préstec abonat, el justificant dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar i la demanda d’execució hipotecària, en el cas que la tinguen.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *